سامان پشت دار، ناصر سپهری جوان، آصف خیراندیش
اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو. تهران 1399
Publication year: 2020

چکیده:

در این مقاله، فرمول بندی غیرخطیت مرتبه سوم و یا همان غیرخطیت کر در محیط های سوسپانسیون نانوفلزی بررسی شده است. علاوه بر مکانیسم ناشی از نیروی تاثیرگذار که در محیط های پلاسمونی ساختارهای نانو فلزی با اندرکنش میدان الکتریکی دارای نمایه عرضی با الکترونهای آزاد حاصل شده و سبب رانش الکترونها از نواحی پرشدت شده و باعث ظهور ضریب شکست متغییر در فضا میشود. چگالی نانوذرات در فضا وابسته به نمایه شدت لیزر بازآرایی شده که تحت شرایطی که تجمع ذرات بر روی محور تقارن باریکه لیزر بیشتر بوده و رفته رفته با کاهش شدت کاهش یابد.در این مقاله، غیرخطیت کر مصنوعی برای نانوسوسپانسیون های فلزی حاصل شده و نتایج با داده های تجربی مقایسه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *