• همه
  • آزمایشگاه
  • بدون دسته
  • دانشگاه
  • فیزیک دهم دبیرستان

آزمایش ۷: آونگ ساده

در جلسه هشتم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با آزمایش هفتم یعنیآونگ ساده آشنا خواهید شد. برای رفتن به صفحات […]

آزمایش ۶: قانون ارشمیدس

در جلسه هفتم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با آزمایش ششم یعنی قانون ارشمیدس آشنا خواهید شد. برای رفتن به […]

آزمایش ۵: آونگ بالستیک

در جلسه ششم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با آزمایش پنجم یعنی آونگ بالستیک آشنا خواهید شد. برای رفتن به […]

آزمایش ۴: اندازه حرکت خطی

در جلسه پنجم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با آزمایش بررسی بقا اندازه حرکت خطی در برخورد کشسان دو جسم […]

آزمایش ۳: قانون هوک

در جلسه چهارم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با قانون هوک آشنا خواهید شد. برای دانلود فایل داده های آزمایش […]

آزمایش ۲: قوانین اصطکاک

در جلسه سوم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با قوانین اصطکاک آشنا خواهید شد. در این ویدئو نحوه استفاده از […]

آزمایش ۱: اندازه گیری

در جلسه دوم درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با نحوه استفاده از کولیس و ریزسنج آشنا خواهید شد. در این […]

فیزیک دهم: فصل سوم

در این قسمت می توانید ویدئو تمرینات حل شده مربوط به فصل سوم فیزیک دهم را مشاهده نمایید. حل سوال […]

جلسه ۱: تحلیل داده ها

در جلسه اول درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با روش نوشتن گزارش کار، تحلیل داده ها و محاسبه خطای کمیت […]