• همه
  • دانشگاه
  • فیزیک دهم دبیرستان

فیزیک دهم: فصل سوم

در این قسمت می توانید ویدئو تمرینات حل شده مربوط به فصل سوم فیزیک دهم را مشاهده نمایید. حل سوال […]

آزمایشگاه فیزیک ۱: جلسه ۱

در جلسه اول درس آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با روش نوشتن گزارش کار، تحلیل داده ها و محاسبه خطای کمیت […]