بررسی تحلیلی دینامیک غیرخطی اندرکنش پرتو لیزری با آرایه خطی از نانوذرات فلزی در انتشار موازی

ژورنال
دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر آصف خیراندیش، دکتر حسین محمدزاده
مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
سال انتشار : 2021

تولید هماهنگ سوم در انتشار لیزر از سوسپانسیون نانوذرات فلزي

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2020

بررسی ثابت دی الکتریک موثر و ضریب شکست مختلط موثر در نانو سوسپانسیون ها

کنفرانس
سامان پشت دار، ناصر سپهری جوان، آصف خیراندیش
اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو. تهران 1399
سال انتشار : 2020

آثار غیرخطی در انتشار لیزر در محیط های شامل نانوذرات فلزی

پایان نامه
پدیدآور: آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان و دکتر حسین محمدزاده استاد مشاور: دکتر مرتضی نظاق نجفی
مقطع: دکتری دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2020

Second harmonic generation from metal nanoparticle dimer: an analytical approach in dipole approximation

ژورنال
Second harmonic generation from metal nanoparticle dimer: an analytical approach in dipole approximation
کشور انگلستان، مجله Physica Scripta
سال انتشار : 2020

Modified drude model for small gold nanoparticles surface plasmon resonance based on the role of classical confinement

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
انگلستان، مجله Scientific Reports
سال انتشار : 2020

Analytical approach to the surface plasmon resonance characteristic of metal nanoparticle dimer in dipole-dipole approximation

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کشور آمریکا، مجله Plasmonics
سال انتشار : 2020

مدل درود- لورنتس تعمیم یافته جدید براساس نقش محدودشدگی کلاسیکی برای نانوذرات طلا

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
بیست و پنجمین گردهمایی فیزیک ماده چگال. زنجان
سال انتشار : 2019

تولید تابش تراهرتز بوسیله تحریک پلاسمون پلاریتون های سطحی گرافن در سیستم های اسمیت-پارسل

پایان نامه
پدیدآور: پریناز پناهی جانیار، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، استاد مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

تحریک پلاسمون پلاریتون‌های سطحی گرافن با استفاده از باریکه الکترونی

پایان نامه
پدیدآور: لیلا فرمانی قره تپه، استاد راهنما: دکتر ناصر سپهری جوان استاد، مشاور: آصف خیراندیش
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2019

تولید هماهنگ سوم در انتشار لیزر از سوسپانسیون نانوذرات فلزي

آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2018

بررسی تابش هماهنگ دوم در انتشار عمود لیزر از میان یک زنجیره خطی از نانوذرات فلزي اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
کنفرانس فیزیک ایران. قزوین
سال انتشار : 2018

افزایش علاقمندی دانشجویان به یادگیری با استفاده از شبیه سازی و تاثیر آن در نحوه عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه فیزیک مکانیک

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر مهدی سیمیاری
پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی، بابل
سال انتشار : 2018

Polarization effect on the nonlinear dynamics of linear chain of interactional metallic nanoparticles exposed on a laser beam: an analytical approach

ژورنال
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده
انگلستان، مجله Physica Scripta
سال انتشار : 2018

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی در اندرکنش با لیزر: حالت انتشار عمود

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران. شهرکرد
سال انتشار : 2017

بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو اندرکنشی واقع در تابش با لیزر

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد واحد تبریز
سال انتشار : 2016

بررسی تابش هماهنگ دوم در اندرکنش لیزر با زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی اندرکنشی

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه شیراز
سال انتشار : 2016

Second harmonic generation in the interaction of laser with a linear array of metallic nanoparticles

کنفرانس
آصف خیراندیش، دکتر ناصر سپهری جوان، دکتر حسین محمدزاده، افسون فرهومند
Materials,Methods and Technologies, International Conference Elenite, Bulgaria
سال انتشار : 2016

مروری بر مدل های انتقال بار در DNA

پایان نامه
پدید آور:آصف خیراندیش، استاد راهنما: دکتر صدیف احدپور
مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: محقق اردبیلی
سال انتشار : 2013